#biblioteka

#biblioteka

„Po raz szesnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2019 r., Tydzień Bibliotek – ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2019 odbywa się pod hasłem: „#biblioteka”

Zapraszamy na spotkania autorskie oraz lekcje biblioteczne:

  • Biblioteka w Mysiadle dnia 14 maja o godz. 10:30 zaprasza na spotkanie z Jerzym Uszyńskim autorem książki „Waszmość krokodyl”. Spotkanie w formie warsztatów bajkopisarskich dla dzieci w wieku 10-12 lat.
  • Biblioteka w Łazach od 6 maja do 9 maja organizuje lekcje biblioteczne dla dzieci przedszkolnych.
  • Biblioteka w Mrokowie od 7 maja do 9 maja prezentowała różne formy wyszukiwania książek w katalogach bibliotecznych, zajęcia przeznaczone dla 6 klas szkół podstawowych.