Załącznik
do Uchwały Nr 451/XXXVI/2013
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 20 grudnia 2013 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNOWOLI

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§1
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
 3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
 5. Niniejszego Statutu.

§2

 1. Biblioteka działa na terenie Gminy Lesznowola.
 2. Siedziba Biblioteki mieści się w Magdalence przy ul. Lipowej 28.
 3. Biblioteka tworzy sieć biblioteczną gminy, w skład której wchodzą filie:
 • w Mysiadle, ul. Topolowa 2
 • w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2A
 • w Łazach, ul. Łączności 2G

Pobierz cały statut w pełnej wersji przyciskiem poniżej.

Pobierz cały statut w pliku PDF

Informację przygotował(a): Magdalena Barańska

Opublikował(a): Magdalena Barańska

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: