Regulamin konkursu literacko-plastycznego "Gmina Lesznowola wielu pokoleń"