3 czerwca, w Bibliotece w Magdalence odbyło się spotkanie pod nazwą „Noc Bibliotek”. Tym samym nasza biblioteka włączyła się, jak co roku w ogólnopolską akcję, promującą czytanie. Była to kolejna okazja, aby celebrować święto książki i spotkać się z naszymi czytelnikami. Hasło tegorocznej edycji: „Czytanie porusza”, stało się od razu myślą przewodnią wieczoru. Odpowiedzią na to hasło był finałowy akcent naszego spotkania, co sprawiło, że te słowa nie były tylko suchym tekstem, podanym w formie reklamy wydarzenia, ale zyskały nowy wymiar, jako żywy i wciąż aktualny przekaz. Atrakcją wieczoru była gra, w której uczestniczyli wszyscy goście – nasi czytelnicy, która oprócz wykonywania ciekawych zadań, pozwoliła nam odkryć bibliotekę na nowo, myszkując po jej zakamarkach. Atmosfera tajemnicy udzieliła się wszystkim obecnym. Z zapałem przystąpiliśmy do działania. Kolejne działy biblioteczne, nie miały tajemnic, szczególnie przed najmłodszymi czytelnikami, którzy z wielkim zaangażowaniem szukali ukrytych pomiędzy regałami kopert z kolejnymi zadaniami. Wspomniane koperty zawierały również litery, z których na koniec ułożyliśmy wspólnie hasło „Noc Bibliotek”, co stało się uwieńczeniem całej zabawy. W trakcie poszukiwań odczytywaliśmy fragmenty książek, które bezpośrednio ilustrowały wykonywane zadania i odnosiły się do ciekawych miejsc na świecie. Było to niezwykle pouczające, a jednocześnie formuła gry sprawiała, że nie brakowało dobrej zabawy i integracji w imię osiągnięcia wspólnego celu. Po zakończeniu gry, odbyła się projekcja filmu, związanego tematycznie z książką, a tym samym z biblioteką. Było to zwieńczenie „Nocy Bibliotek”. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję za rok. Mamy nadzieję, że pozostawi ona równie dobre wspomnienia, jak tegoroczna i że nasi czytelnicy z przyjemnością będą celebrować „Noc Bibliotek” także w przyszłym roku.