Start Lekcje biblioteczne Lubisz słuchać baśni i bajek ?
Lubisz słuchać baśni i bajek ?

Przyjdź do Bibliotek w Łazach lub Mrokowie. Biblioteki prowadzą cykliczne spotkania głośnego czytania dla dzieci, w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".

Bajki będą czytane przez różne osoby, które zostaną zaproszone do wzięcia udziału w tej akcji. Mamy już osoby, które same zgłosiły się do współpracy z bibliotekami. Z wielką radością informujemy, iż swój akces złożyła Pani Wójt, Pani Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Sekretarz, Dyrektorzy Szkół, a także rodzice i dziadkowie dzieci. Terminy poszczególnych spotkań będą podawane w tablicach ogłoszeń przy Bibliotekach, w Kąciku Czytelniczym oraz  na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli.

Biblioteka organizuje spotkania autorskie, które przybliżają młodzieży postacie różnych pisarzy, tworzących prozę i poezję polską i obcą. Biblioteka w Łazach organizowała spotkania z autorką biografii, "O Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej" oraz "O Halinie Poświatowskiej"-Panią Mariolą Pryzwan. W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor szkoły, poloniści i uczniowie klas gimnazjalnych oraz pracownicy Bibliotek. Spotkanie miało charakter monologu autora książek, odebrane z wielkim zainteresowaniem i zadumą nad treścią życia bohaterek omawianej literatury.

W bibliotece w Mrokowie odbyło się spotkanie autorskie, którego tematem była biografia Władysława Broniewskiego Pani Marioli Pryzwan.

Pragniemy poinformować Państwa o możliwości korzystania z Internetu w Bibliotekach w Lesznowoli, Łazach i w Mrokowie. Czytelnicy mają możliwość wyszukania i otrzymania potrzebnych informacji w w/w placówkach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, przystąpiła do edycji programu "IKONKA", który przygotowało Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Głównym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet w ramach nowo powstających Czytelni Internetowych, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz realizującej jej cele Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej - e Polska na lata 2004-2006. Realizacja programu "IKONKA" sprzyja budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz wyrównaniu szans Polaków w dostępie do wiadomości oferowanych przez sieć Internet.

Czytelnie Internetowe na terenie gminy znajdują się w Bibliotekach: w Lesznowoli, Łazach i w Mrokowie. Dostęp do Internetu jest możliwy w godzinach pracy Bibliotek.

W Bibliotekach można wypożyczyć książki z różnych dziedzin wiedzy oraz uzyskać informacje na miejscu, korzystając z księgozbioru podręcznego.

Dążymy do tego, aby Biblioteki na terenie Gminy Lesznowola pełniły rolę Centrum Informacji i Czytelnictwa.

Serdecznie zapraszamy

 
Joomla templates, wordpress hosting.