Start Konkursy KONKURS - Bliżej Miłosza
KONKURS - Bliżej Miłosza

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli

pragnie uczcić 100 rocznicę urodzin Czesława Miłosza

w związku z tym zaprasza czytelników bibliotek do udziału w konkursie.

„Miłosz bliżej nas”

 

REGULAMIN KONKURSU:

Temat prac: wiersze Czesława Miłosza - „malowana poezja”.

Cele konkursu:

-uczczenie rocznicy urodzin Czesława Miłosza,

-pogłębienie wiedzy o poecie,

-zainteresowanie literaturą piękną,

-rozbudzanie wyobraźni i zainteresowań,

-odkrywanie talentów,

-kształtowanie uczuć patriotycznych.

Technika, format i opis prac:

Z grupy 10 wierszy, należy wybrać jeden i w pomysłowy sposób, dowolną techniką wykonać do niego pracę plastyczną (ilustracje) na papierze. Prace powinny być opisane na odwrocie (tytuł wiersza, nazwisko i imię autora pracy, wiek, adres, kontakt telefoniczny).

Podział grup: w konkursie przewidziane są trzy grupy. Każda grupa ma przydzielony inny wybór wierszy Czesława Miłosza.

Grupa I: od 6 do 9 lat

Grupa II: od 10 do 15 lat

Grupa III: od 16 lat

Tytuły wierszy dla poszczególnych grup wiekowych:

Grupa I: od 6 do 9 lat

„Królestwo ptaków”, „Słońce”, „Z okna”, „Droga”, „Przypowieść o maku”, „Przy piwoniach”, Wyprawa do lasu”, „Furtka”, „Ganek”, „Schody”.

Grupa II: od 10 do 15 lat

„Nadzieja”, „Miłość”, „Tak mało”, „Dar”, „Zapomnij”, „Sens” „Jadalnia”, „Obrazki”, „Bieg”, „Wiara"

Grupa III: od 16 lat

W Szetejniach” „Co było wielkie”, „Do leszczyny”, „Moja wierna mowo”, „Piosenka o końcu świata”, „W Warszawie”, „Piosenka o porcelanie”, „Odnalezienie”, „Trwoga”, „Ojciec objaśnia”, „Jasności promieniste”.

Nadesłanie prac na konkurs oznacza jednocześnie zgodę na ich publikowanie oraz na ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców.

Termin składania prac do 15 kwietnia 2011r. do dowolnej biblioteki na terenie gminy Lesznowola

 
Joomla templates, wordpress hosting.