Start O nas O nas
O nas

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury. W szczególności do zakresu działań Biblioteki należą m.in.

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, społeczny i gospodarczy,

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu,

- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

- wspieranie edukacji instytucjonalnej i procesów samokształceniowych,

- popularyzowanie książek i czytelnictwa

- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, itp.

 
Joomla templates, wordpress hosting.