Karta Usług

WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Podstawa prawna: 

Ustawa o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 r. i z dn. 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy  o bibliotekach. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dn. 29 stycznia 2001 r.

Miejsce załatwienia sprawy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, ul.GRN 60, 05-506 Lesznowola, tel. (0 -22) 736 19 34

ORAZ FILIE:

Biblioteka Publiczna w Łazach ul. Łączności 2G 05-552 Wólka Kosowska, tel. (0-22) 757 73 78

Biblioteka Publiczna w Mrokowie  ul. M. Świątkiewicz 2A. 05 - 552 Wólka Kosowska, tel. (0-22) 756 16 60

Biblioteka Publiczna w Mysiadle  ul. Topolowa 2 05 - 500 Piaseczno, tel. (022) 478-45-13

Sposób załatwienia sprawy:  

1.  Warunkiem korzystania z biblioteki jest rejestracja czytelnika.

  1. Procedurę rejestracji należy rozpocząć od okazania dokumentu tożsamości.
  2. Wypełnioną kartę zapisu należy przedłożyć bibliotekarzowi.
  3. Założenie karty czytelnika upoważnia do korzystania z biblioteki.
  4. Istnieje możliwość uzyskania potrzebnej informacji poprzez internet.
  5. Można dokonać zamówienia potrzebnej książki telefonicznie.
  6. Książka może być wypożyczona na jeden miesiąc.

Wymagane dokumenty: Dokument tożsamości - dowód osobisty, legitymacja,  prawo jazdy itp.

Opłaty:            Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

Czas załatwienia sprawy: Sprawa załatwiana od ręki. Oczekiwanie na określoną książkę w przypadku możliwości jej zdobycia  wynosi14 dni.

Dodatkowe informacje:

Z chwilą przetrzymywania książki biblioteka wysyła upomnienie. Za zagubioną książkę czytelnik zobowiązany jest do zwrotu takiej samej pozycji lub innej (po wcześniejszym ustaleniu z bibliotekarzem).

 
Joomla templates, wordpress hosting.