2012-2015

PLAN ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNOWOLI NA LATA 2012-2015

Ten dokument został stworzony przez bibliotekę w ramach udziału w Programie Rozwoju Bibliotek.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


 
Joomla templates, wordpress hosting.