Oferujemy użytkownikom: księgozbiór naukowy, popularnonaukowy, klasykę polską i światową, beletrystykę, lektury szkolne i opracowania.

Katalog dla młodziezy i dorosłych

Dla zainteresowanych czytelników dostępne są książki w językach obcych, m. in. angielskim i rosyjskim. W naszym księgozbiorze znajdują się również audiobooki i e-booki (ponad 160 tytułów).

Książki cenniejsze, naukowe i rzadziej czytane znajdują się w magazynie. Książki te udostępniane są na prośbę czytelników na okres dwóch tygodni.
Wolny dostęp do półek daje możliwość samodzielnego dokonania wyboru lektury. Książki ułożone są w porządku alfabetycznym według poszczególnych dziedzin wiedzy , a literatura piękna według narodowości autora.

Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne. Zasady i warunki korzystania ze zbiorów określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora. Zbiory gromadzone są zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników. Księgozbiór biblioteczny jest na bieżąco aktualizowany, uzupełniany nowościami wydawniczymi i tytułami poszukiwanymi przez czytelników.

Pracownicy wypożyczalni służą radą i pomocą w wyborze literatury. Biblioteka dysponuje katalogiem on-line , który umożliwia wyszukanie potrzebnych tytułów. Czytelnicy mogą rezerwować książki telefonicznie bądź mailowo.   
Bieżące informacje dotyczące wydarzeń w bibliotece, nowości wydawniczych ostatnio zakupionych, można uzyskać za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz profili na portalach społecznościowych.
W Wypożyczalni dla Dorosłych można również obejrzeć wystawy okolicznościowe, tematyczne i pokonkursowe.