Czytelnik ma możliwość samodzielnego prolongowania wypożyczonych pozycji. Ilość dni o jakie nastąpi przedłużenie terminu zwrotu oraz od kiedy opcja ta jest dostępna zależy od indywidualnych ustawień katalogu biblioteki. Prolongata nie jest możliwa jeśli czytelnik ma zaległą pozycję lub jeśli istnieje rezerwacja na prolongowany tytuł.

  • Czytelnik może dokonać prolongaty wchodząc na „Moje konto/ Wypożyczenia”
  • Dokonana prolongata jest zgodna z Regulaminem tzn. dla pozycji książkowych dostępnych w wypożyczalniach, dokumentów elektronicznych oraz dokumentów audiowizualnych audiobooków – 31 dni, dla lektur – 14 dni;
  • Okres, w którym można dokonać prolongaty rozpoczyna się na 5 dni przed terminem zwrotu wypożyczonego dokumentu;
  • Każdy wypożyczony dokument można prolongować trzykrotnie;
  • Nie można dokonać prolongaty pozycji zarezerwowanej;
  • Nie można dokonać żadnej prolongaty jeżeli Czytelnik przekroczył termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub ma nieuregulowane należności z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych;
  • Na koncie czytelnika przy wypożyczonych pozycjach wyświetla się komunikat o możliwości wykonania prolongaty. np. „Prolongata niemożliwa. Okres czasowy możliwej prolongaty nie został spełniony” lub „Prolongata niemożliwa. Opis zarezerwowany.”