Karta którą otrzymaliście Państwo w jednej z placówek w Świdniku, uprawnia do korzystania ze wszystkich pozostałych bez żadnych formalności. I odwrotnie karta założona w Bibliotece Głównej obowiązuje również na filiach (wyjątek stanowi Filia nr 3, znajdująca się w Szpitalu Miejskim, która nie wydaje kart i obsługuje tylko pacjentów i pracowników szpitala).