Zmiana terminu zwrotu książki (prolongata) jest możliwa jeżeli nie został już przekroczony termin i jeżeli na daną pozycje nie ma rezerwacji.