Tak. W przypadku zwracania pozycji karta nie jest niezbędna.