Program automatycznie nalicza kary za takie pozycje. Wyniesie ona 10 gr.(za każdą przetrzymaną pozycję) za każdy dzień zwłoki (soboty niedziele i święta również). Kara zaokrąglana jest do pełnych złotych.