J@ w internecie

J@ w internecie

Trwa rekrutacja uczestników do projektu grantowego pt. „Ja w Internecie.” Jest to program bezpłatnych szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu mogły korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym oraz prywatnym.

W ramach realizacji Projektu organizowane są szkolenia z następujących modułów tematycznych:

  • Rodzic w Internecie
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Tworzę własną stronę internetową/blog
  • Kultura w sieci
  • Mój biznes w sieci
  • Rolnik w sieci

Szczegółowo o szkoleniach można przeczytać tutaj: Opis modułów tematycznych.

Terminy i miejsce szkoleń

Planowany termin realizacji szkoleń: styczeń 2019 – maj 2019.

Jedno szkolenie trwa 12 godzin zegarowych, a odbywać się będzie w formie czterogodzinnych spotkań – 3 dni po 4 godziny zegarowe (poniedziałek – piętek)
lub sześciogodzinnych spotkań – 2 dni po 6 godzin zegarowych (sobota)

Miejsce spotkań – Pracownia Multimedialnej LCK w Janczewicach, ul. Jedności 99a, 05-506 Janczewice.

Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

Dla kogo?

W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby powyżej 25 roku życia z terenu województwa mazowieckiego, bez górnej granicy wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, a także osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkim uczestnikom zapewniamy catering i materiały edukacyjne.

Warunki naboru

Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie w trybie otwartym i ciągłym w okresie
od 10 grudnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r., aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Jeden uczestnik może skorzystać tylko z jednego modułu szkoleniowego.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy czytelnie wypełnić i podpisać FORMULARZ REKRUTACYJNY.

Zgłoszenia są przyjmowane osobiście w Biurze Projektu: ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, pokój 108 (1 piętro)

lub elektronicznie na adres: infoue@lesznowola.pl.

Po sporządzeniu wstępnej listy, skontaktujemy się z Państwem celem dopełnienia formalności i ostatecznej kwalifikacji do projektu

Do pobrania:
Opis modułów tematycznych szkoleń J@ w internecie

Regulamin rekrutacji