Warsztaty kompetencji medialnych w ramach projektu „Sieć na kulturę” – ruszyła druga grupa

Warsztaty kompetencji medialnych w ramach projektu „Sieć na kulturę” – ruszyła druga grupa

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie zachodnim” współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska  Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Trwają zajęcia dla drugiej grupy młodzieży.

Brak opisu.

Celem  Projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, rozwijanie  kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć oraz zwiększenie potencjału techniczno – dydaktycznego biorących udział w projekcie, co przyczyni się do stworzenia trwałej struktury dostępu do wiedzy w zakresie aktywności cyfrowej oraz podwyższania kompetencji cyfrowych na poziomie GSIK oraz wzrost aktywności cyfrowej społeczności lokalnej.