SELFIE Z BACZYŃSKIM – konkurs fotograficzny

SELFIE Z BACZYŃSKIM – konkurs fotograficzny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy.
Celem konkursu jest upamiętnienie postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 100-lecie jego urodzin, a także na zakończenie roku 2021, który był Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Zapraszamy wszystkich amatorów fotografii, bez względu na wiek. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 27.02.2022 r.