Spis próbny w Lesznowoli

Spis próbny w Lesznowoli

Od 1 do 30 kwietnia 2020 roku w gminie Lesznowola odbędzie się spis próbny. Będzie w pełni bezpieczny dla mieszkańców, ponieważ udział w spisie próbnym nie wymaga żadnego bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz. Z uwagi na zagrożenie koronawirusem spis próbny odbędzie się wyłącznie przez samospis internetowy lub spis telefoniczny za pośrednictwem infolinii statystycznej.

 

Liczymy się dla Polski! Bezpiecznie i bez ryzyka!

Od 1 do 30 kwietnia 2020 roku w Gminie Lesznowola odbędzie się spis próbny. Będzie w pełni bezpieczny dla  Mieszkańców, ponieważ udział w spisie próbnym nie wymaga żadnego bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz. Z uwagi na zagrożenie koronawirusem, spis próbny przeprowadzamy wyłącznie przez SAMOSPIS INTERNETOWY lub SPIS TELEFONICZNY za pośrednictwem infolinii statystycznej. 

 

Czym jest spis próbny?

To sprawdzian organizacyjny, logistyczny i techniczny przed najważniejszym wydarzeniem dla polskiej statystyki publicznej, czyli przyszłorocznym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Do spisu próbnego wytypowano 16 gmin w całej Polsce – po jednej w każdym województwie. Mazowsze będzie reprezentowane przez Gminę Lesznowola.

 

Dlaczego akurat gmina Lesznowola?

O wyborze Gminy Lesznowola zdecydowało m.in. atrakcyjne położenie w sąsiedztwie wielkiego miasta, jakim jest stolica, oraz dynamicznie zachodzące zmiany społeczne związane z osiedlaniem  się wielu  nowych mieszkańców. Na koniec 2018 r.  liczba  mieszkańców wyniosła ponad 27 tys. – to o ponad 9 tys. więcej niż  w 2008 r. i aż 16 tys. więcej niż w 1998 r. Gmina Lesznowola charakteryzuje się też wysokimi wskaźnikami dotyczącymi przedsiębiorczości – w 2018 r. na 1000 mieszkańców gminy przypadało średnio 319 podmiotów wpisanych do rejestru REGON (dla porównania wskaźnik dla województwa mazowieckiego wyniósł 151, zaś dla Polski 114).

Kto powinien się spisać?

Spisowi podlegają wszystkie osoby stale i czasowo zamieszkałe na terenie Gminy Lesznowola. Zliczone zostaną również  mieszkania, budynki i inne zamieszkane pomieszczenia. Jedna osoba może spisać wszystkie osoby  w mieszkaniu. Osoby  dorosłe powinny  spisać dzieci i młodzież.

Kiedy i jak się spisać BEZPIECZNIE?

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Lesznowola podczas spisu próbnego będą zastosowane wyłącznie dwie metody, które eliminują  konieczność  kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz: samospis internetowy oraz spis telefoniczny.

Podstawową i najważniejszą metodą spisu jest samospis internetowy. Od 1 do 30 kwietnia 2020 r. na stronie spis.gov.pl będzie działać specjalna aplikacja internetowa służąca do samospisu. Logowanie do aplikacji będzie intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera oraz telefonu komórkowego posiadającego połączenie z Internetem.

Jeśli ktoś nie posiada komputera i dostępu do Internetu lub ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy  niepełnosprawność nie jest w stanie dopełnić obowiązku spisowego samodzielnie przez formularz internetowy, powinien skontaktować się z infolinią statystyczną w celu udziału w spisie przez telefon i umówić się w dogodnym terminie na wypełnienie formularza  telefonicznie.

Numer  infolinii spisowej (22) 279 99 99 wew. 8.

 

Nie wyrzucaj listu Prezesa GUS!

Przed spisem próbnym do wszystkich mieszkań w Gminie Lesznowola trafią indywidualne listy Prezesa GUS zachęcające do udziału w spisie. Listy zawierać będą kod mieszkania umożliwiający jeden ze sposobów logowania do aplikacji spisowej. Należy więc zostawić  list do czasu spisania się przez Internet.

 

Czy dane ze spisu będą bezpieczne?

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną  zapewniają  pełną ochronę gromadzonych  informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone.

 

Gdzie mogę zapoznać się z treścią ustawy o spisie?

Treść ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. 2019 poz. 1775) jest dostępna na stronie spis.gov.pl oraz w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

 

Udział w spisie próbnym nie wymaga żadnego bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz! Jedyne dopuszczone metody spisowe to samospis internetowy oraz spis telefoniczny za pośrednictwem infolinii statystycznej. 

JAK SIĘ SPISAĆ – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

  • Wejdź na stronę spis.gov.pl
  • Zaloguj się wykorzystując jedną z trzech metod:
  1. a) Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (z wykorzystaniem Profilu Zaufanego oraz systemów informatycznych banków),
  2. b) numer PESEL,
  3. c) kod mieszkania przekazany w liście Prezesa GUS.
  • Spisz się na piątkę!

 

W razie pytań lub umówienia wywiadu telefonicznego dzwoń na infolinię spisową:
(22) 279 99 99 wew. 8.

Więcej informacji nt. spisów dostępne jest na stronie spis.gov.pl