STRAJK NAUCZYCIELI

STRAJK NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo Rodzice,

W związku z planowaną przez nauczycielskie związki zawodowe ogólnopolską akcją strajkową, która rozpocznie się w dniu 8 kwietnia br. (poniedziałek) istnieje prawdopodobieństwo, że szkoły i przedszkola w Gminie Lesznowola mogą mieć trudności, aby w tym okresie zapewnić pełną opiekę dla uczniów i wychowanków.

Dlatego też, biorąc pod uwagę w/w sytuację Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, choćby w ograniczonym zakresie podejmie działania, aby Państwa dzieci mogły wziąć udział w przygotowanych przez nas zajęciach wg poniższego harmonogramu.

W trakcie tych godzin, bibliotekarze przygotowali zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne, animacje multimedialne, gry planszowe oraz głośne czytanie.

  1. Biblioteka w Magdalence; ul. Lipowa 28- w godz. 9.00-14.00
  2. Biblioteka w Mysiadleul. Topolowa 2- w godz. 9.00-16.00
  3. Biblioteka w Mrokowie; ul. Rejonowa 44-  w godz. 10.00-14.00
  4. Biblioteka w Łazach; ul. Łączności 2G- w godz. 10.00-14.00

 

      Informujemy, iż:

  • ilość dzieci, jaką możemy przyjąć jest ograniczona (informacja w każdej placówce bibliotecznej),
  • nie zapewniamy posiłków.

        Informujemy również, że zajęcia dla dzieci w tych dniach prowadzić będzie także Gminny Ośrodek Kultury  oraz Centrum Sportu.