You are currently viewing Zapraszamy na Lato z Biblioteką!

Zapraszamy na Lato z Biblioteką!

Zapraszamy dzieci na sierpień pełen wrażeń w lesznowolskich bibliotekach.

Kreatywne środy z Gminną Biblioteką Publiczną – zajęcia tematyczne dla młodych czytelników organizowane w sierpniowe środy: 3, 10, 17, 24 w godz. 12.00-14.00.

W ostatnią środę 31.08 odbędzie się wycieczka na ognisko na Zimnych Dołach z okazji Pożegnani Wakacji.

Limit 15 dzieci/wydarzenie, obowiązują zapisy: 

 • biblioteka Magdalenka, ul. Lipowa 28

Telefon: 22 736 19 34
Email: biblioteka@bp-lesznowola.p

 • biblioteka Łazy, ul. Łączności 2g
Telefon: 22 757 73 78
 • biblioteka Mroków, ul. Rejonowa 44
Telefon: 22 756 16 60
 • biblioteka Mysiadło, ul. Topolowa 2
ZAPRASZAMY!!!
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem:

REGULAMIN

OBOWIAZUJĄCY W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W LESZNOWOLI

PODCZAS AKCJI „LATO Z BIBLIOTEKĄ”

OD 3 SIERPNIA DO 24 SIERPNIA  2022

 1. Wszystkie zajęcia oraz wydarzenia organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lesznowoli odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego w związku z pandemią COVID-19.
 2. Biblioteka zobowiązuję się do:

– przygotowania zdezynfekowanych stanowisk warsztatowych

– przygotowywania kompletu narzędzi i przyborów z przeznaczeniem do indywidualnego użytku;

– dezynfekowania stanowisk oraz narzędzi i przyborów przed i po przeprowadzeniu zajęć;

– zapewnienia użytkownikom materiałów oraz środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne).

 1. Uczestnicy mają obowiązek:

– zapoznać się z zasadami reżimu sanitarnego związanego z COVID-19;

– samodzielnie wyposażyć się w materiały ochrony osobistej;

– dezynfekować dłonie przy wejściu na teren biblioteki i wyjściu;

 1. Uczestnikom wydarzeń, warsztatów zabrania się przynoszenie własnych przedmiotów.
 2. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Uczestnikami akcji nie mogą być ani dzieci ani osoby dorosłe, które mieszkają

w domu gdzie przebywa osoba na kwarantannie, w izolacji lub pod nadzorem sanitarnym w warunkach domowych.

 1. Każdy opiekun/rodzic zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że uczestnik nie jest osobą zakażoną, nie przebywa na kwarantannie i nie jest pod nadzorem epidemiologicznym.
 1. Każdy uczestnik proszony jest do podania swoich danych osobowych umożliwiających Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym jego identyfikację oraz kontakt z nim w przypadku zagrożenia zakażeniem.
 2. Pracownicy Biblioteki prowadzący zajęcia, a także osoby nadzorujące wydarzenia zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz do noszenia maseczek i rękawiczek.
 1. Wydarzenia organizowane w ramach akcji „Lato z biblioteką” mają ograniczoną liczbę miejsc – 15 uczestników w 1 filii.

W związku z tym, na wybrane zajęcia obowiązują zapisy.

 1. Uczestnicy akcji „Lato z biblioteką” biorą udział w wydarzeniach na własną odpowiedzialność.
 2. Biblioteka zastrzega sobie prawo przełożenia lub odwołania zajęć.