You are currently viewing BLISKO Warsztaty opasek w Łazach

BLISKO Warsztaty opasek w Łazach

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli 7 lutego serdecznie zaprosiła dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat do udziału w bezpłatnym warsztacie
rękodzielniczym pt. karnawałowe opaski do włosów.

W środę popołudniu odbyły się kreatywne Warsztaty Opasek Karnawałowych – Fascynatorów w świetlicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli . Część opasek dzieci zabrały do domu, część zaś przekazaliśmy na Gminne Walentynki – spotkanie z poezją. Panie biorące udział w recytacji wierszy mogły wykorzystać ozdoby na scenie.
Dziękujemy za dużą frekwencję i zainteresowanie Naszymi pomysłami

_______________________________________________________

Wydarzenie współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury – projekt pt. Czytaj! Oglądaj! Słuchaj! Masz BLISKO

Program BLISKO jest realizowany przez GBP w Lesznowoli, pod hasłem: „Czytaj! Oglądaj! Słuchaj! Masz BLISKO!”, w ramach dofinansowania z Budżetu Państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kierunek Interwencji 4.1 na dwuletnie działania w latach 2023-2024.