You are currently viewing BLISKO Warsztaty opasek w Magdalence

BLISKO Warsztaty opasek w Magdalence

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli 2 lutego serdecznie zaprosiła dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat do udziału w bezpłatnym warsztacie
rękodzielniczym pt. karnawałowe opaski do włosów.

Zajęcia poprowadziła Patrycja Sowa – animatorka zabaw dla dzieci, rękodzielniczka. Podczas spotkania dzieci przygotowały fantazyjne ozdoby do włosów, w sam raz na karnawałowe spotkania.
_______________________________
Program BLISKO jest realizowany przez GBP w Lesznowoli, pod hasłem: „Czytaj! Oglądaj! Słuchaj! Masz BLISKO!”, w ramach dofinansowania z Budżetu Państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kierunek Interwencji 4.1 na dwuletnie działania w latach 2023-2024.