You are currently viewing BLISKO 1. warsztaty w świetlicy GOPS w Łazach

BLISKO 1. warsztaty w świetlicy GOPS w Łazach

W środę 2 sierpnia  w świetlicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli w Łazach odbyły się dziś pierwsze darmowe warsztaty kreatywne pt. Wakacje Bliżej Biblioteki.

Zapraszamy na kolejne spotkania w środy 9, 16 i 23 sierpnia.
ℹ Działania prowadzone są w ramach w ramach BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Fot. Izabela Rególska