You are currently viewing Delegacja z Ukrainy w bibliotece

Delegacja z Ukrainy w bibliotece

W czwartek 25.01.2024 r. gościliśmy delegację z ukraińskiej gminy Wyhoda w Centrum Integracji Społecznej w Magdalence.

W ramach Partnerstwa i współpracy pomiędzy naszymi gminami wójt gminy Wyhoda, kierownicy oświaty, kultury, sportu, radni oraz przedstawiciele biznesu przyjechali z krótką 2-dniową wizytą na zaproszenie wójt gminy Lesznowola. Program wizyty był napięty, w godzinach popołudniowych w czwartek mieliśmy przyjemność oprowadzić gości po siedzibie głównej biblioteki. Przedstawiliśmy gościom prezentacje dotyczącą funkcjonowania placówki, podzieliliśmy się dobrymi praktykami i pochwaliliśmy działaniami na rzecz uchodźców.
Podczas wizyty goście dowiedzieli się, że zginął kolejny mieszkaniec ich gminy. Poległ w wojnie walcząc o swoją suwerenność, nasze bezpieczeństwo i o europejskie wartości z rosyjskim agresorem . Uszanowaliśmy tą wiadomość minutą ciszy.
Ustaliliśmy kierunki współpracy kulturalnej zapowiadając wymianę doświadczeń. W ukraińskich szkołach podstawowych język polski jest nauczany obok j. angielskiego jako jeżyk obcy, dlatego nasze dary książkowe, które przygotowaliśmy dla tamtejszych bibliotek bardzo ucieszyły pana Rusłana z tamtejszego wydziału kultury. Goście byli pod wrażeniem naszych zasobów lokalowych i rozwiniętej oferty, my jesteśmy pod wrażeniem faktu, że w gminie Wyhoda w każdej z wchodzących w skład 17 miejscowości jest dom kultury i biblioteka!!!