You are currently viewing BLISKO Powiedz co o Nas myślisz!

BLISKO Powiedz co o Nas myślisz!

Drogi Czytelniku, Droga Czytelniczko!

Korzystasz z bibliotek na terenie gminy Lesznowola? Masz uwagi dotyczące funkcjonowania, godzin lub dni otwarcia? Wypełnij anonimową ankietę!

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię na temat potrzeb i oczekiwań czytelniczych dotyczących działalności naszych bibliotek.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ ON-LINE

Ankieta jest częścią diagnozy społecznej, którą organizujemy w ramach w ramach BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowe Centrum Kultury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego NPRCz 2.0