Jesteś zainteresowany pracą jako wolontariusz? Masz ochotę czynnie uczestniczyć w życiu biblioteki? A może masz pomysł na współpracę? Przyjdź lub napisz do nas!

Serdecznie zapraszamy dzieci już od 3 klasy szkoły podstawowej, młodzież oraz dorosłych do udziału w wolontariacie.

Wiek nie gra roli, ważne są dobre chęci!!!

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prosimy o kontakt z koordynatorem Wolontariatu: p. Joanna Konofalska, tel. 22 756 16 60 w godzinach otwarcia filii GBP w Mrokowie.