W 2023 roku nasza Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.

💙 Kwota dofinansowania to 7 500 zł.