Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli otrzymała dofinansowanie w ramach programu BLISKO organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Program jest 2 letni i polega na rozpoznawaniu potrzeb i potencjału kulturowego lokalnej społeczności, a także opracowaniu i realizacji ścieżki rozwoju biblioteki jako „trzeciego miejsca” (spotkań). Już niebawem przedstawimy działania, które zrealizujemy w ramach programu. Kwota jaką otrzymaliśmy to 1️⃣3️⃣2️⃣ tyś. 4️⃣0️⃣0️⃣ zł.

Celem tego programu jest wzmocnienie bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze szeroko rozumianej kultury, a w szczególności:

  • rozwijanie lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
  • wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
  • wymiana doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
  • włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.
Podjęte działania:
 

 Gra literacka w Magdalence (czytaj więcej)

Szkolenie z diagnozy (czytaj więcej)

Ankieta on-line (wypełnij)

Raport z DIAGNOZY przeprowadzonej w 1 roku projektu (czytaj więcej)