„Działajmy razem na Mazowszu” to projekt wsparcia społeczności lokalnej Mazowsza w budowaniu relacji ze społecznością ukraińską.

Celem projektu jest:

  • wzmocnienie lokalnych instytucji w pracy ze społecznością ukraińską,
  • wsparcie uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy mieszkających w woj. mazowieckim w zaspokajaniu ich głównych potrzeb w związku z sytuacją uchodźstwa (m.in. potrzeby informacyjne, bytowe, integracyjne, psychologiczne, wsparcie na rynku pracy itd.),
  • tworzenie w środowisku lokalnym oferty wspierającej społeczność ukraińską poprzez angażowanie osób z Ukrainy w działania społeczne
  • wsparcie dialogu społeczności lokalnych woj. mazowieckiego w nowych okolicznościach, w tym budowanie dialogu i współpracy lokalnej społeczności i społeczności ukraińskiej – współpracy opartej na otwartości i partycypacji

Ukraiński Dom w Warszawie to organizacja działająca od 2009, prowadzona przez imigrantów z Ukrainy i Polaków. Specjalizujemy się we wsparciu informacyjnym imigrantów, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji, prowadzimy także szereg działań skierowanych na integrację imigrantów z polskim społeczeństwem. Od 24 lutego 2022 prowadzimy na szeroką skalę kompleksowe wsparcia dla osób uciekających przed wojną: ogólnopolską infolinię, punkt konsultacyjny, wsparcie mieszkaniowe, doradztwo zawodowe i pomoc w wejściu na rynek pracy, pogłębione wsparcia dla rodzin najbardziej potrzebujących (case workerzy), pomoc wolontariacką oraz szereg działań kulturalno-integracyjnych: Kluby Kobiet, kursy języka polskiego, zajęcia dla dzieci i młodzieży, kluby języka angielskiego, bibliotekę, organizację wystaw i warsztatów artystycznych, spotkań z przedstawicielami ukraińskiej sztuki i kultury.

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działa od 20 lat na terenie jako dobrowolne porozumieniem ponad 75 różnorodnych NGO-sów. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Między Książkami otrzymaliśmy wsparcie w organizacji Akcji: Bezpieczne Wakacje z Książką” w wysokości 6 500 zł. z programu #mazowieckasktywacja2023

W ramach projektu odbyły się zajęcia dla dzieci w dniu 2 sierpnia 2023 r. (więcej). 

KOLEJNE WSPÓŁPRACE

W ramach projektu odbyły się warsztaty wzmacniające kompetencje rodziców w bibliotece w Mrokowie – 2 dniowy Warsztat Rodzicielski (więcej) oraz Warsztaty Umiejętności Wychowawczych (więcej) .

W ramach projektu odbyły się świąteczne warsztaty familijne (więcej)