You are currently viewing Wakacje z książką – warsztaty w świetlicy GOPS w Łazach II

Wakacje z książką – warsztaty w świetlicy GOPS w Łazach II

Zapraszamy na zajęcia kreatywne dla dzieci w wieku 7-12 lat w świetlicy w Łazach II.

Kiedy? piątki 5 i 19 lipca, w godz. 10.00-11.00

Gdzie? ul. Przyszłości 8, Łazy II

Wstęp wolny.

Warsztaty w ramach inicjatyw oddolnych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Projekt BLISKO, Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja